Životologija

U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem

Danas se mnoge žene obično dijele na dvije vrste; majke i karijeristice, i pritom jedna isključuje drugu i obrnuto. Naravno, sve više je i onih koje žive obje uloge i trude se izbalansirati i spojiti ta dva svijeta u jednu funkcionalnu cjelinu. No, za ovaj post su me inspirirale žene u ovim ulogama zasebno koje se… Continue reading U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem